Jung PDF

26 lipca 1875 w Kesswil, zm. Pochodził ze starej jung PDF rodziny osiadłej w Moguncji. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Bazylejskim. W 1904 roku, do kliniki Burghölzli została przyjęta dziewiętnastoletnia pacjentka z Rosji, Sabina Spielrein.


Comment aborder la psychologie jungienne, objet de tant d’opprobres et de passions, sans dénaturer un parcours intellectuel original ? De sa complicité puis de sa brouille avec Sigmund Freud, jusqu’à la découverte déterminante du Yi King, des archétypes et de la permanence de l’archaïque, cet ouvrage retrace fidèlement tous les tours et détours de la pensée jungienne.

Była to nadzwyczaj inteligentna kobieta, o której mówiono że przewróciła Jungowi zmysły. Charakter erotyczny ich relacji nie ulega wątpliwości, nie mamy jednak dowodów na to, iż byli parą. Leczenie szpitalne Sabiny zakończyło się po roku. W 1905 roku Jung habilitował się z psychiatrii i został ordynatorem kliniki. 1905 w założonym przez siebie laboratorium psychopatologii doświadczalnej razem z amerykańskimi badaczami Carlem Petersonem i Charlesem Ricksherem wykonał badania nad tzw. W pierwszym rzędzie: Zygmunt Freud, Granville Stanley Hall, C.

W tym samym roku Jung zrezygnował z pracy dydaktycznej na rzecz własnych badań i praktyki prywatnej. Po zerwaniu z Freudem, życie Junga i jego rodziny nabrało nowego charakteru. Dawniejsze obawy o zabezpieczenie bytu ustąpiły z uwagi na rosnącą prywatną praktykę i z powodu zasobów majątkowych jego żony, Emmy. Rodzina letniskowała w namiotach na wysepce, na której kiedyś było opactwo, na jeziorze Zuryskim. Z tego wyłoniła się u niego chęć zbudowania tam prostego szałasu. Późniejsze prace Junga koncentrują się wokół problemu istnienia nieświadomości zbiorowej i osobniczej oraz ich treści, które dochodzą do głosu w marzeniach sennych, różnych przejawach ludzkiej aktywności twórczej, symbolach religijnych itp.

Boga przez filozofa niemieckiego Nietzschego w 1881 roku, miało dalekosiężny oddźwięk w poglądach nie tylko Junga, ale wśród wielu jego współpracowników i ogólnie w społeczeństwie jego czasu. Osobny rozdział w dziele Carla Gustava Junga stanowi psychologia religii, którą uważał za swego rodzaju pierwotny, choć nader subtelny system psychoterapeutyczny. Drugą połowę swego życia Jung poświęcił badaniom nad alchemią, historycznym prekursorem dzisiejszej chemii a sięgającym do starożytnego Babilonu, Asyrii i Egiptu. W tym celu nagromadził poważną bibliotekę prac średniowiecznych na ten temat. W rozwoju teorii względności dostrzegał fizykalną analogię swoich dokonań w dziedzinie psychologii.

Carl Gustav Jung prowadził ożywioną działalność dydaktyczną w postaci wygłaszanych wykładów i seminariów. USA w latach dwudziestych i trzydziestych, m. W 1959 roku John Freeman z brytyjskiej BBC zrobił wywiad telewizyjny z profesorem Jungiem w serii ‘Face to Face’. Jung mógł sympatyzować z postawą Trzeciej Rzeszy wobec ludzi pochodzenia żydowskiego, lub że był osobiście antysemitą. Jak współzałożyciel psychologii głębi, Freud, sam Jung jest nadal postacią kontrowersyjną. Zastrzeżenia go dotyczące można podzielić na trzy rodzaje: z punktu widzenia naukowego, teologicznego i personalnego co do jego osobowości.

Często bywają wszystkie trzy pomieszane, np. Nadrzędnym dla całej metody Junga obszarem były badania fenomenologiczne, a w ich ramach badania sfery doświadczenia symbolicznego. Drugim obszarem badań Junga były studia filozoficzne, bo to właśnie one najwyraźniej ukierunkowały proces formułowania ogólnych zarysów jego koncepcji. W jungowskim myśleniu o psyche zdaje się przeważać perspektywa systemowa. Jung pisze o niej jako o względnie zamkniętym systemie samoregulującym, który składa się z kilku zasadniczych podsystemów.

Z kolei każdy z tych pięciu podsystemów ma także własną strukturę, ale wspólną ich właściwością jest uporządkowanie elementów zgodne z nadrzędnym porządkiem koncentrycznym, czyli takim, w którym siatka znaczeń, wszelkiego rodzaju wzorców regulacyjnych i doświadczeń, skupia się wokół punktów kardynalnych, czyli kompleksów. Model graficzny podstawowych konceptów Carla Junga, uwzględniający także elementarne pojęcia psychologiczne teorii Erica Berne’a i Carla Rogersa. Po lewej stronie zaznaczono świadomy obszar pamięci, po prawej obszar treści nieświadomych. Można w oparciu o powyższy schemat próbować zintegrować psychologię analityczną Junga z podstawowymi pojęciami Erica Berne’a. Scenariusze tych gier pochodzą z podświadomych zasobów pamięci z obszaru Cienia.

Osobny artykuł: Dzieła Carla Gustava Junga. Wykaz literatury uzupełniającej: Carl Gustav Jung. Meier, preface by Beverley Zabriskie, 2001, Princeton University Press. Proposition épistémologique, neuroscientifique et clinicothéorique du transfert psychanalytique comme système complexe. Thèse de doctorat 2014, Université Lumière Lyon 2. Gerhard Wehr: Jung, A Biography, trans David M.

Memories, Dreams, Reflections by CG Jung. Journal of Analytical Psychology 54, 1, Wiley-Blackwell, 2009. Andrew Samuels, Jung And Antisemitism, University of Essex, 1997. Christian Rescue of Jews in Nazi Occupied Poland, New York, Oxford University Press, 1985. Mark Vernon, Carl Jung, Part 2, A Troubled Relationship with Freud and the Nazis.