Verdi PDF

A questo titolo corrispondono più voci, di seguito elencate. Questa verdi PDF è stata modificata per l’ultima volta il 7 ott 2017 alle 13:18.


NR 13667500 / Books on Music / BOOK /

Vedi le condizioni d’uso per i dettagli. Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. I statistisk hypotesetesting er p-verdien sannsynligheten for at man får et testresultat som er likt det man fikk eller enda mer ekstremt, dersom man går ut fra at nullhypotesen H0 stemmer. I seg selv sier p-verdi ikke noe direkte om nullhypotesen er sann eller ikke, men den gir bevis mot nullhypotesen. Men siden dette ikke er en eksakt vitenskap opererer man med signifikansnivå. Man opererer konvensjonelt med tre signifikansnivå, hvorav et signifikansnivå på fem prosent er vanlig. For eksempel at sammenhengen er signifikant innenfor et femprosents signifikansnivå.

Det gjøres før analysen blir gjennomført. Dersom det er anses som svært viktig å begrense sannsynligheten for type 1-feil, velges et lavere signifikansnivå. Nullhypotese: Det er ingen forskjell på nikotintyggegummi og informasjonsbrosjyrer når det gjelder å få folk røykfrie. Nikotintyggegummi gis til 40 tilfeldig valgte røykere, og informasjonsbrosjyrer til 41 andre tilfeldig valgte røykere.

Etter en måned er 26 blitt røykfrie i tyggegummigruppa, og 21 i informasjonsbrosjyregruppa. Men er det stor nok forskjell til at vi kan si at det virkelig er en forskjell, eller må vi beholde null-hypotesen som sier at begge deler er like effektivt? Disse observasjonene alene er ikke nok til å si at nikotintyggegummi eller informasjonsbrosjyrer er det foretrukne virkemiddelet. Hvis resultatet av undersøkelsen derimot hadde vært at 26 ble røykfrie i tyggegummigruppa, men bare 15 i informasjonsbrosjyregruppa, ville p-verdien blitt 0,02. Kaster man mynt eller krone, er p for enten mynt eller krone lik 1 for et enkelt kast, men 0,5 for et bestemt utfall. Eksempel: Hvis jeg ser på biler som passerer på veien, hvilken sannsynlighet er det for at neste bil er en Ford, rød, med kvinnelig fører som er rødhåret og har med seg et barn i baksetet.